GESRON

DEEP TRACK

Deep Track, yeni endüstriyel ürünlere ve kullanımda olan ürünlere ilişkin temel bilgilerin izlenmesine yönelik hizmet vermektedir. Endüstriyel ürünlerin nerede, hangi koşullarda ve ne amaçla kullanıldığı kayıt altına alınmaktadır. Müşteri tarafından kullanılmaya başlandığında, motor ve müşteri hakkında bilgilerin girilmesi istenecektir. Endüstriyel ürünler farklı ortam ve koşullarda kullanıldığından, bir ürünün nerede, ne amaçla ve hangi koşullarda kullanıldığının bilinmesi ürün ömrü açısından önemlidir. Uygun ortam ve koşullarda çalışan bir ürünün öngörü temelli bakım hizmeti sağlanarak garanti süresi uzatılabilir. Endüstriyel ürün kullanıcıları ve üreticileri Ar-Ge temelli gelişmeler sağlarken, sahadaki ürünlerin çalışma ortamı ve koşullarını gözlemleyebilmektedir.Endüstriyel ürünün tipi, devri, motor bilgisi, garanti süresi, lokasyonu ve kullanıldığı sektörlerin yanı sıra sıcaklık, basınç/debi, titreşim güç ve ses analiz değerleri, uyarı sistemi, servis hizmeti ve özet raporlama(haftalık) hizmetleri sunulmaktadır.Ürünlerin sahadaki çalışma koşulları izlenerek elde edilen gerçek zamanlı verilerin tamamı son kullanıcıya iletilmektedir.Karşılaşılma ihtimali olan bir hasar, elde edilen veriler sayesinde önceden tespit edilir ve son kullanıcıya herhangi bir bozulma gerçekleşmeden yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç seviye uyarı şeklinde bildirim gönderilir.


ÖLÇÜM DEĞERLERİ

Sıcaklık Ölçümü

Ürünün işlevselliğini kaybetmemesi için ideal sıcaklığı izleme/gözleme sistemimiz ile kontrol altına almaktayız. Oluşacak herhangi bir hasar önceden tespit edilerek son kullanıcı bilgilendirilmektedir.

Güç Ölçümü

Gerilim/akım dalga biçimleri aracılığıyla gözlendiği gibi motor hava boşluk alanı ölçümlerin temelini oluşturur. Gerilim/akım değerlerinden elde edilen verilerin analizi yapılarak gerçekleşecek bir hasar önceden son kullanıcıya iletilir.

Titreşim Ölçümü

İdeal titreşim değerinin aşılması motorun bozulmasına neden olmaktadır. Titreşim 3 boyutta ölçülmektedir. Motordan elde edilecek en hassas titreşim değerinin analizi yapılarak, önceden oluşacak aksaklık tespit edilir ve son kullanıcıya iletilir.

Ses Analizi

Motorun ses histogramları çıkartılarak, ideal ses analizi belirlenir. İdeal ses baz alınarak, elde edilen veriler değerlendirilir. İdeal ses düzeyinin aşılması durumunda oluşacak herhangi bir hasar tespit edilerek son kullanıcıya iletilir.

Hız Ölçümü

Motorun en düşük ve en yüksek hızları, motor hızının ölçülmesinde önemli olacaktır. Bu değerler baz alınarak elde edilen verilerin analizi sonucu oluşacak bir hasar önceden tespit edilip son kullanıcıya iletilir.

Basınç/Debi Ölçümü

Motorun verimliliği, kısmen, motor içindeki çeşitli kademelerde bulunan hava basınçlarıyla belirlenir.Elde edilen veriler doğrultusunda motorun ideal basınç/debi değerleri belirlenir. Herhangi bir aksaklık meydana gelmeden hasar tespit edilir ve son kullanıcıya iletilir.

ÖZELLİKLERİ


 • Garanti süresi takibi
 • Teknik dökümanlara hızlı erişim
 • Çoklu platformlar - Mobil ve Website erişimi
 • 7/24 kontrol ve takip
 • Ürünlerin sistem içi ölçüm değerlerinin gerçek zamanlı takibi
 • Olası arıza tespit sistemi
 • Alarm ve uyarı sistemleri
 • Analiz ve raporlama
 • Mobile Apps

AVANTAJLAR


 • Büyük veriden elde edilen bilgilerin zaman içindeki değişimlerinin analizi
 • Uygun ortam ve koşullarda çalıştırılan ve öngörü temelli bakım hizmeti sağlanan bir endüstriyel ürünün garanti süresi uzatılabilir
 • İdeal bakım ve planlama ile endüstriyel ürünlerin üretiminin verimliliği artar.
 • Endüstriyel ürünün değişim eğilimlerinin takibi ve analizi sayesinde zamanla oluşacak arızaların önceden tespit edilir ve risk azaltılır.
 • Ürünün nerede, ne amaçla ve hangi koşullarda çalıştığının sürekli izlenmesi