GESRON

DEEP TRACK ENTERPRISE

Seri üretim yapan firmalar, ürünlerinin kalitesini artırmak için Ar-Ge çalışmaları yaparken ürünlerinin nerede, ne amaçla ve hangi koşullarda kullanıldığını gözlemlemek istemektedir. Gesron olarak sektörel çözüm sunduğumuz hizmetlerden Deep Track Enterprise ürünü ile firmanın sahada ihtiyaç duyduğu dataları toplamaktayız. Elde edilen bu datalar sayesinde Ar-Ge ve CRM çalışmalarına katkı sağlayarak ürün iyileştirmeleri, servis destek ve bakım hizmetinde hızlı çözümler sağlamaktayız. Endüstriyel ürünlerin motorlarına ilişkin fiziksel (sıcaklık, hız, titreşim, ses, basınç/debi, güç) büyüklük bir mikrodenetçi ile toplanmakta ve ön değerlendirme yapılmaktadır. Çözüm ortaklarımızın sistemlerinden elde edilen big data ile ayrıntılı değerlendirme yapılacağı bulut ortamına iletilmektedir.Değerlendirme ortamında veriler öngörü temelli ve uzman sistem desteği ile özel raporlar ve anlamlı analizler halinde endüstriyel ürün üreticisine sunulmaktadır.


ÖLÇÜM DEĞERLERİ

Sıcaklık Ölçümü

Ürünün işlevselliğini kaybetmemesi için ideal sıcaklığı izleme/gözleme sistemimiz ile kontrol altına almaktayız. Oluşacak herhangi bir hasar önceden tespit edilerek son kullanıcı bilgilendirilmektedir.

Güç Ölçümü

Gerilim/akım dalga biçimleri aracılığıyla gözlendiği gibi motor hava boşluk alanı ölçümlerin temelini oluşturur. Gerilim/akım değerlerinden elde edilen verilerin analizi yapılarak gerçekleşecek bir hasar önceden son kullanıcıya iletilir.

Titreşim Ölçümü

İdeal titreşim değerinin aşılması motorun bozulmasına neden olmaktadır. Titreşim 3 boyutta ölçülmektedir. Motordan elde edilecek en hassas titreşim değerinin analizi yapılarak, önceden oluşacak aksaklık tespit edilir ve son kullanıcıya iletilir.

Ses Analizi

Motorun ses histogramları çıkartılarak, ideal ses analizi belirlenir. İdeal ses baz alınarak, elde edilen veriler değerlendirilir. İdeal ses düzeyinin aşılması durumunda oluşacak herhangi bir hasar tespit edilerek son kullanıcıya iletilir.

Hız Ölçümü

Motorun en düşük ve en yüksek hızları, motor hızının ölçülmesinde önemli olacaktır. Bu değerler baz alınarak elde edilen verilerin analizi sonucu oluşacak bir hasar önceden tespit edilip son kullanıcıya iletilir.

Basınç/Debi Ölçümü

Motorun verimliliği, kısmen, motor içindeki çeşitli kademelerde bulunan hava basınçlarıyla belirlenir.Elde edilen veriler doğrultusunda motorun ideal basınç/debi değerleri belirlenir. Herhangi bir aksaklık meydana gelmeden hasar tespit edilir ve son kullanıcıya iletilir.

ÖZELLİKLERİ


 • Garanti süresi takibi
 • Teknik dökümanlara hızlı erişim
 • Çoklu platformlar - Mobil ve Website erişimi
 • 7/24 kontrol ve takip
 • Ürünlerin sistem içi ölçüm değerlerinin gerçek zamanlı takibi
 • Olası arıza tespit sistemi
 • Alarm ve uyarı sistemleri
 • Analiz ve raporlama
 • Mobile Apps

AVANTAJLAR


 • Büyük veriden elde edilen bilgilerin zaman içindeki değişimlerinin analizi
 • Uygun ortam ve koşullarda çalıştırılan ve öngörü temelli bakım hizmeti sağlanan bir endüstriyel ürünün garanti süresi uzatılabilir
 • İdeal bakım ve planlama ile endüstriyel ürünlerin üretiminin verimliliği artar.
 • Endüstriyel ürünün değişim eğilimlerinin takibi ve analizi sayesinde zamanla oluşacak arızaların önceden tespit edilir ve risk azaltılır.
 • Ürünün nerede, ne amaçla ve hangi koşullarda çalıştığının sürekli izlenmesi