ÇÖZÜMLER

Gesron'un Nesnelerin Interneti(IoT) çözümleri, daha erkin bir şekilde iş yapmak, yenilikçi hizmetler geliştirmek ve gelişmiş donanım ve yazılım altyapısını yönetmek için geniş olanaklar sunmaktadır. Bugün bilgi toplamak, mühendislik sistemlerini uzaktan kontrol etmek ve mühendislik ağı hasarından kaynaklanan arızaların kök nedenlerini tespit etmek için enerji sektörlerinde ekipmanlara akıllı sensörler entegre edilmektedir.

layout styles

Gesron IoT Çözümleri

Gesron'un Nesnelerin Interneti(IoT) çözümleri, daha erkin bir şekilde iş yapmak, yenilikçi hizmetler geliştirmek ve gelişmiş donanım ve yazılım altyapısını yönetmek için geniş olanaklar sunmaktadır. IoT(Internet of Things) teknolojileri, transdüserlere ve sensörlere, RFID(Radyo Frekansıyla Tanımlama) etiketlerine, makineden makineye(M2M) haberleşme için telematik cihazlarına, veri saklama ve işleme için bulut(cloud) teknolojisine dayalıdır. Bugün bilgi toplamak, mühendislik sistemlerini uzaktan kontrol etmek ve mühendislik ağı hasarından kaynaklanan arızaların kök nedenlerini tespit etmek için enerji sektörlerinde ekipmanlara akıllı sensörler entegre edilmektedir.


Bulut Çözümleri

Bulut çözümleri, zamana değer katan, iş birliğini artıran ve hatta maliyetleri azaltan dijital dönüşüm için bir gerekliliktir.İşin dijital dönüşümü sayesinde bulut, değer zinciriniz boyunca gelişmiş şeffaflık, erişebilirlik ve görünürlük için birden çok kaynaktan verileri merkezi bir konumda birleştirmenize olanak tanır. Bulut çözümleri kullanılarak, bilgiler birden çok kaynakta birleştirilebilir, daha hızlı kararlar ve yeni çalışma yöntemleri için bağlı herhangi bir cihazla sunulabilir. Bulut teknolojisinin yapıtaşları SaaS(Software as a Service), PaaS(Platform as a Service) ve IaaS(Infrastructure as a Service) olarak açıklanabilir. Bu modellerde gerek yazılım katmanı bazında, gerek uygulama ve çözüm katmanlarında gerekse tüm altyapı katmanı olarak bulut hizmetlerinden faydalanılabilir. Farklı modelleme olarak bulut teknolojilerine bakıldığında; Public Cloud, Private Cloud, Community Cloud ve Hybrid Cloud olmak üzere 4 temel yapı bulunmaktadır.

style switcher

style switcher

Big Data Analizi Çözümleri

Büyük Veri kavramı, matematiksel programlama ve bilimsel sezginin çok önemli bir kombinasyonu olan veri bilimi ile oldukça bağlantılıdır.Özellikle optimum kararların alınmasında, model çıktılarının ilgili iş süreçlerine en uygun biçimde entegre edilmesinde 'büyük veri' analitiğinin kullanıldığı düşünülürse, söz konusu kavram bir işletmenin değerleri açısından oldukça önemlidir.Bir işletmenin, topladıkları çok büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde kullanmak için çözümler aramaktadır.Gesron olarak büyük veri analitiğinin önemli bir bileşeni olan çok büyük ölçekli verinin efektif bir biçimde işlenmesini sağlamaktayız.


Gerçek Zamanlı Endüstriyel Ürün Takip Çözümleri

Gesron Endüstriyel IoT ve RTLS sistemleri, tek bir platform üzerinden ve kurulacak tek bir alt yapıyla sahada anlık veri toplama ihtiyaçlarının tümüne cevap veren bütünleşik bir gerçek veri toplama sistemidir. Farklı lokasyonlardaki sahaların tek merkezden izlenebilmesi ve yönetilebilmesine imkan sağlar. Aktif Radyo Frekanslı Tanıma(RFID), Gerçek zamanlı Konum Belirleme Sistemi(RTLS) ve Nesnelerin Interneti(IoT) teknolojileri üzerine geliştirilmiştir. Endüstriyel ve zorlu çalışma ortamlarına uygundur, kablosuz olarak çalışmaktadır. İşletmelere iş süreçlerinin iyileştirilmesi, anlık takip, raporlama, iş güvenliği ve verimlilik avantajları sağlar.Gesron olarak, büyük veriye ulaşmanın ve bu verilerden kullanılabilir sonuçlar üretilebilmesi için işinizdeki her şeyi izlenebilir, veri üretebilir olanaklarla donatıyoruz.Bu ölçüm verilerini, zaman ve maliyet optimizasyonundan iş sağlığı ve güvenliği gibi ihtiyaçlarınızı analiz etmek ve yönetmek için kullanabilirsiniz.

style switcher

style switcher

Kablosuz Ölçüm Çözümleri

Sıcaklık, hız, titreşim, basınç/debi, güç, ses değerlerini ölçer. Elde edilen değerler ile istenmeyen anlık ve ortalama veriler için alarm durumu oluşturulur, yetkililere bildirilir. Ölçülen değerler, anlık olarak merkezde kayıt altına alınır, değerlendirilir ve görüntülenir. İklimlendirme, havalandırma vb. aküatörler ile istenmeyen durumlara kolaylıkla müdahale edilebilir. GSM şebekesi veya başka bir ağ olmaksızın, Gesron sensör ağı üzerinde çalışabilir. LoRa WAN Teknolojisi çok uzun mesafelerde haberleşebilen, verileri uçtan uca şifreleyen, birçok sistemle hızlı bir şekilde entegre olabilen, ultra düşük enerji tüketimine sahip yeni bir teknolojidir. Ortamdaki sistemler ile kolaylıkla entegre olabilir.Entegre bir çözüm, herhangi bir sayıda ölçüm noktasından alınan bilgilerin toplanması, işlenmesi ve analiz için üst seviye sistemlerini, hem tedarikçiden kullanıcıya hem de kullanıcan tedarikçiye büyük miktarlarda bilgi ileten gelişmiş ağları kapsar.


Proje ve Yazılım Danışmanlığı

Verim artışı için sürdürülebilir bir kültür oluşturulmasına yardımcı olur. İşinizi geleceğe taşımanıza imkan sağlar. Dönüşüm yolculuğunda doğru noktadan başlamanızı sağlar. Daha sağlam temeller üzerinde yükselmenizi destekler.

style switcher